Informujemy, że z dniem 25.05.2017 dotychczasowy udziałowiec większościowy Sailing Sp. z o.o. S.K.A. sprzedała swoje udziały w Spółce GWP Sp. z o.o., na rzecz:

50% - p. Ewy Czarneckiej - telefon kontaktowy: +48 603 245 304, Email: prezes@gwp.com.pl
50% - p. Tomaszowa Więcława - telefon kontaktowy: +4369910010330, +48534724664, Email: trading@gwp.com.pl

Dotychczasowy Prezes p. Robert Piekart został odwołany z dniem 25.05.2017, jego funkcję Prezesa Zarządu przełni aktualnie p. Ewa Czarnecka - kontakt telefoniczny: +48 603 245 304; Email: prezes@gwp.com.pl

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z nowymi odpowiedzialnymi osobami w Spółce GWP Sp. z o.o.